18.04.2018

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dla agencji zatrudnienia

Jako broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem proponujemy Państwu 
najlepszy produkt ubezpieczeniowy, skierowany dla agencji zatrudnienia i całej branży HR. 
Tak unikalne rozwiązanie nie było do tej pory dostępne na naszym rynku!Atuty które nas wyróżniają, to wiedza o ryzykach, przed którymi stają Państwo na co dzień oraz doświadczenie we współpracy
z najlepszymi światowymi ubezpieczycielami.  Dzięki temu możemy zaoferować Państwu 
najlepszą ochronę przed ryzykami występującymi podczas profesjonalnego świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Ciągły wzrost Europejskich rynków pracy wraz z napływem na nasz rynek pracowników z byłych republik radzieckich, stymuluje rozwój lokalnych Agencji Zatrudnienia. W takich momentach priorytetem jest rozwój firmy, pozwalający sprostać wymaganiom rynku. 
Równie ważną kwestią staje się także posiadanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek roszczeń.

Mało która firma jest w stanie przetrwać wszystkie nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wystąpić w toku jej działalności.
Niedokładne sprawdzenie kandydata, przekazanie błędnych informacji kontrahentowi, utrata ważnych dokumentów, 
niewywiązanie się z kontraktu, powodujące straty u kontrahenta. Te zdarzenia mogą mocno odbić się na kondycji finansowej firmy
i skutkować poważnymi konsekwencjami dla jej działalności. 

Proponowane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla agencji zatrudnienia pomoże pokryć tego typu roszczenia,
jak i wiele innych, jak np. koszty obrony lub koszty związane z utratą dokumentów i ich odtworzeniem. Oferujemy również możliwość rozszerzenia ochrony dla agencji zatrudnienia świadczących usługi pracy tymczasowej.


Pomożemy Państwu ustalić najlepszy dla Was zakres ubezpieczenia. Na podstawie przejrzystego kwestionariusza zaproponujemy adekwatną ochronę oraz przedstawimy wyliczenie wartości składki.  

Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebują agencje zatrudnienia?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest niezwykle istotnym elementem zapewniającym ochronę prowadzonej działalności na rynku agencji zatrudnienia.

Ochrona obejmuje przypadki:

  • błędu, także w procesie rekrutacji
  • utraty dokumentów
  • szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone kontrahentom i osobom trzecim, jeżeli doprowadziły do nich błędy w działalności zawodowej agencji
  • straty finansowe u kontrahenta agencji, będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania usług

dodatkowo:

  • odpowiedzialność za nieuczciwe działania lub zaniechania pracowników
  • zaniedbania i naruszenia poufności
  • zniesławienie i oszczerstwo
  • możliwe modyfikacje zakresu ochrony zgodnie z indywidualnymi potrzebami agencji zatrudnienia

Proffman