01.06.2017

Planet Head Day

W lutym 2017 roku Instytut GRYPHIUS wraz z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego zainicjował działania w ramach Planet Head Day w Szczecinie. Założeniem akcji była edukacja promująca astronautykę i wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia Rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe, a wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US.

Program Planet Head Day ma na celu promowanie powiązań zagadnień nauki z profilaktyką zdrowotną, a prowadzony jest w formach:

  • cyklu imprez podnoszący świadomość społeczną w kwestii chorób nowotworowych i nauk przyrodniczych,
  • dyskusji o odpowiedzialnym działaniu charytatywnym i społecznym Partnerstwa oraz roli jaką w tym procesie może odegrać umiejętność współpracy, komunikacji i pozytywnego myślenia przełamującego stereotypy,
  • dawki wiedzy o świecie
  • obecności znanych postaci ze świata m.in. medycyny, nauki na poszczególnych etapach kampanii informacyjnej

O dalszych wydarzeniach i działaniach Planet Head Day będziemy Państwa informować na bieżąco

Proffman