Klienci indywidualni

Kanał ten dedykowany jest do obsługi Klientów indywidualnych, w zakresie zapytań dotyczących zapotrzebowania na produkty ubezpieczeniowe z grup ubezpieczeń.

Komunikacyjnych
Komunikacyjnych

Najpopularniejszy rodzaj funkcjonujących ubezpieczeń, obejmujący zakresem:
- odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych,
- autocasco,
- następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów pojazdu,
- assistance,
- szyby pojazdu

Jachtów i czarterów
Jachtów i czarterów

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową świadczoną na najwyższym poziomie - zarówno w odniesieniu do Państwa jachtu, jak również w przypadku rejsów czarterowych.

Domów i lokali mieszkalnych
Domów i lokali mieszkalnych

Zadbaj o należytą ochronę swojego lokum. Szereg opcji rozbudowy zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie mienia, a także odpowiedzialności cywilnej, czy różnorodnych usług typu assistance.

Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ochrona przed szkodami osobowymi lub rzeczowymi wyrządzonymi osobom trzecim, w związku z czynnościami życia prywatnego. Możliwość objęcia zakresem ubezpieczenia wszystkich domowników, również na terytorium całego świata.

Kosztów leczenia na czas wyjazdu
Kosztów leczenia na czas wyjazdu

Kompleksowa ochrona zapewniająca organizację i pokrycie kosztów leczenia podczas wyjazdu prywatnego, bądź służbowego. Rozszerzalna o ryzyka dodatkowe takie jak następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, szereg usług typu assistance.

Następstw nieszczęśliwych wypadków
Następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie zapewniające ochronę na ewentualność nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zawierane na okres jednego roku lub krótkoterminowo, w zależności od potrzeb. Istnieje możliwość modyfikowania ochrony np. uwzględniając szczególny charakter wykonywanej pracy lub uprawianej dyscypliny sportowej.

Indywidualnych programów ubezpieczeń na życie
Indywidualnych programów ubezpieczeń na życie

Indywidualny dostęp do produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących w formie rozwiązań grupowych.

Oraz innych, w zależności od potrzeb i ustaleń indywidualnych
Oraz innych, w zależności od potrzeb i ustaleń indywidualnych

Zapraszamy do kontaktu

Jesteś zainteresowany ofertą?