Ubezpieczenie hoteli i pensjonatów

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu specjalny program ubezpieczenia, dedykowany dla hoteli i pensjonatów. Program dedykowany dla hoteli i pensjonatów, których:


 • Wartość majątku nie przekracza 10.000.000 zł,

 • Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności nie przewyższa kwoty  1.000.000zł

Ubezpieczenie pakietowe pozwala w sposób dowolny kształtować zakres ochrony ubezpieczeniowej. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na podstawie:


 • Ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk - zakres ochrony obejmuje wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych, można go dodatkowo rozszerzyć o ryzyko powodzi,

 • Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia zakresu o ryzyko powodzi,  Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku lub  Ubezpieczenia od Wandalizmu.

Wybrany zakres ochrony można uzupełnić  o szereg specjalistycznych ubezpieczeń:


 • Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

 • Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej,

 • Odpowiedzialności cywilnej ? w zakresie podstawowym odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa lub w zakresie rozszerzonym - odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i OC za produkt z możliwością modyfikacji  zakresu ochrony o klauzule dodatkowe,

 • Mienia w transporcie krajowym (cargo),

 • NNW pracowników firmy z szeregiem świadczeń dodatkowych,

 • Assistance

Pakiet przewiduje możliwość:


 • Doboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej w zależności od potrzeb Klienta - bez  konieczności zawierania ubezpieczeń obligatoryjnych,

 • Korygowania zakresu ochrony szeregiem klauzul dodatkowych.

W celu otrzymania informacji szczegółowych o ubezpieczeniu, w tym dotyczących przystąpienia - prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym poniżej.

Opiekun projektu

Paweł Syrytczyk

Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!