JOPS

Ubezpieczenie odpowiedzialności pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej wobec pracodawcy jest ubezpieczeniem dobrowolnym w zakresie odpowiedzialności pracownika zgodnie z Kodeksem pracy.

Kodeks pracy co do zasady ogranicza odpowiedzialność pracownika do wysokości 3 krotności osiąganego wynagrodzenia.

Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, którzy uczestniczą w postępowaniu administracyjnym związanym z decyzją w sprawie świadczenia z pomocy społecznej (m.in. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych), mogą w  wyniku wydania błędnych decyzji ponieść wobec pracodawcy odpowiedzialność finansową za swoje działania.

Błędy mogą występować w obszarze:

  • Przyznania nienależnych świadczeń / błędnego naliczenia świadczeń

  • Nieterminowego wydania decyzji w sprawie przyznania świadczeń,

  • Błędnego wprowadzenia danych, z czego wynikłaby odpowiedzialność finansowa,

  • Itp.

Wypłata błędnie przyznanych świadczeń może być jednorazowa, ale może również trwać w czasie powodując znaczny wzrost poziomu roszczenia, jakie pracodawca skierowałby następnie do pracownika, który podjął błędną decyzję lub popełnił błąd, w wyniku którego taka decyzja zostałaby wydana.

Przed wyżej wymienioną odpowiedzialnością chroni Państwa przedmiotowe ubezpieczenie.

W celu otrzymania informacji szczegółowych o ubezpieczeniu, w tym dotyczących przystąpienia - prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym poniżej.

Opiekun projektu

Paweł Syrytczyk

Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!