OC zawodowe - certyfikatorzy/audytorzy energetyczni

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Produkt ten dedykowany jest osobom fizycznym posiadającym licencję zawodową w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Zakres Ubezpieczenia w pełni pokrywa wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. 2009, Nr 224, poz.1802). Treść przytoczonego powyżej rozporządzenia stanowi ogólne warunki ubezpieczenia.

W celu otrzymania informacji szczegółowych o ubezpieczeniu, w tym dotyczących przystąpienia - prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym poniżej.

Opiekun projektu

Krzysztof Kondrat

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowe podmiotów wykonujących audyty energetyczne i/lub audyty remontowe

Przedmiotem dobrowolnego ubezpieczenia jest działalność zawodowa w zakresie wykonania audytu energetycznego i/lub audytu remontowego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących audyt energetyczny i/lub audytu remontowy budynków, jest dobrowolnym ubezpieczeniem, niezależnym od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej (tzw. OC certyfikatorów energetycznych).

W obowiązkowym ubezpieczeniu ochroną jest objęta jedynie działalność w zakresie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej, zatem wykonywanie audytów traktuje się jako odrębne ryzyko.

W celu otrzymania informacji szczegółowych o ubezpieczeniu, w tym dotyczących przystąpienia - prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym poniżej.

Opiekun projektu

Krzysztof Kondrat

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej podmiotów wykonujących audyty efektywności energetycznej

Przedmiotem dobrowolnego ubezpieczenia jest działalność zawodowa w zakresie wykonywania audytów efektywności energetycznej. Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek prowadzonej działalności oraz czynności zawodowych w zakresie wykonywania audytów efektywności energetycznej na podstawie ustawy z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących audyt efektywności energetycznej jest dobrowolnym ubezpieczeniem, niezależnym od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (tzw. OC certyfikatorów energetycznych).

W obowiązkowym ubezpieczeniu ochroną jest objęta jedynie działalność w zakresie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej, zatem wykonywanie audytów efektywności energetycznej traktuje się jako odrębne ryzyko.

W celu otrzymania informacji szczegółowych o ubezpieczeniu, w tym dotyczących przystąpienia - prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym poniżej.

Opiekun projektu

Krzysztof Kondrat

Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!