PROGRAM UBEZPIECZENIA WS. COVID -19

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 ? chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, pragniemy Państwu przestawić propozycję ubezpieczenia firmy PZU, która zapewni wsparcie związane z pobytem w szpitalu, zgonem osób najbliższych oraz gwarantuje finansowe zabezpieczenie rodziny w sytuacji śmierci ubezpieczonego. 


Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat ubezpieczenia i zasad jego funkcjonowania.Główne założenia ubezpieczenia


1) Wymóg liczby pracowników przystępujących do ubezpieczenia: minimum 30 osób.

2) Propozycja skierowana jest wyłącznie do Klientów, którzy nie posiadają aktualnie zawartego w firmie PZU ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników.

3) Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się od 01.05.2020r.

4) Brak karencji dla osób przystępujących do ubezpieczenia przed 01.05.2020r. ? ubezpieczenie będzie działało w pełni od pierwszego dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.Zakres ochrony oraz wysokość świadczenia

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA   

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć ubezpieczonego również będąca skutkiem
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

100 000 zł*

Śmierć małżonka (w tym COVID-19)

20 000 zł

Śmierć rodziców (w tym COVID-19)

1 000 zł

Śmierć teściów (w tym COVID-19)

1 000 zł

Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji

20 000 zł

Leczenie szpitalne - min. 2 dni pobytu  (w tym COVID-19)

100 zł / dzień


 * Niniejsze świadczenie może być także wykorzystane jako zabezpieczenie kredytów bankowych


Funkcjonowanie ubezpieczenia


Ubezpieczenie oparte jest na warunkach ubezpieczenia grupowego - zasady funkcjonowania są więc takie same. Najistotniejsze informacje:

1) Umowa zawierana jest na okres roczny, z tym, że możliwym jest zrezygnowanie w trakcie jej obowiązywania.

2) Składka płatna jest co miesiąc - potrącana jest z wynagrodzenia pracownika lub może być sponsorowana przez pracodawcę.Główne zasady przystąpienia do ubezpieczenia


1) Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin (małżonek, partner życiowy, pełnoletnie dziecko) w wieku od 18 do 69 roku życia.

2) Brak ankiet medycznych dla pracowników, dla współubezpieczonych oświadczenie zdrowotne znajduje się deklaracji przystąpienia.

3) Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które w dniu podpisania deklaracji przebywają na zwolnieniu lekarskim, szpitalu, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy.

4) Proces zawarcia jest całkowicie zdalny na podstawie skanów dokumentów, natomiast przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się w uproszczonej formie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.Propozycja składkowa - oferta


Składka za ubezpieczenie ustalana jest indywidualnie, w oparciu o branżę, w której działa Państwa firma, jak i strukturę wiekową pracowników. W przypadku Państwa zainteresowania i chęci poznania szczegółowej propozycji, bardzo proszę o przesłanie zwrotne uzupełnionego arkusza struktury, którego szablon znajduje się w załączeniu do niniejszej wiadomości.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

e-mail: info@proffman.pl

tel:    +48 91 432 38 78
centrala:    +48 91 432 38 60
kom: +48 532 521 151Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!