Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - zapewnia ochronę interesów prawnych Ubezpieczonego.
Rozwiązanie to z każdym rokiem zyskuje na popularności, co jest wynikiem zarówno większej
świadomości społecznej, jak i rosnącej liczby problemów i wątpliwości prawnych. 


Ubezpieczenie zapewnia:

  • asystę prawną (informacje, porady i konsultacje prawne),
  • koszty reprezentacji w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym lub administracyjnym
    (honorarium prawnika, koszty i opłaty sądowe, koszty ekspertyz i/lub opinii biegłych,
    a także koszty strony przeciwnej w przypadku przegrania sprawy).


Funkcjonuje w wariantach:

  • indywidualnych,
  • rodzinnych,
  • w ramach rozwiązań dedykowanych dla grup pracowników.

Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!