Ubezpieczenia środowiskowe


W Proffman Broker jesteśmy świadomi istotności odpowiedzialności za ochronę środowiska. Skonstruowana przez nas oferta ubezpieczeń środowiskowych dedykowana jest przedsiębiorcom pragnącym zabezpieczyć się przed ryzykiem szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu. Proponujemy szeroki wachlarz rozwiązań ubezpieczeniowych, które umożliwią Państwu ograniczenie ryzyka finansowego oraz prawnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasza oferta zawiera m.in.:

  • Rozszerzenie zakresu OC działalności - klauzula szkód środowiskowych: W ramach standardowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferujemy możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o szkody środowiskowe. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia szkody środowiska, nasze ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów związanych z jej usunięciem.
  • Kompleksowe ubezpieczenie środowiskowe: Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, podmiot odpowiedzialny za szkodę w środowisku zobowiązany jest do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Nasze kompleksowe ubezpieczenie środowiskowe gwarantuje pokrycie kosztów związanych z tym obowiązkiem.
  • Gwarancja środowiskowa: Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą potencjalnie szkodliwą dla środowiska, taką jak hodowla drobiu, ubojnia, zakłady chemiczne, firmy pozyskujące surowce wtórne, czy firmy zajmujące się transgranicznym przemieszczaniem odpadów, oferujemy gwarancję środowiskową. Jest to solidne zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami.
  • Gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie roszczeń wynikające z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: Nasze rozwiązania ubezpieczeniowe mogą służyć jako zabezpieczenie roszczeń związanych z gospodarowaniem odpadami a także umożliwić i ułatwić pozyskanie intratnego kontraktu.

W Proffman Broker zapewnimy właściwe zabezpieczenie Państwa działalności przed ewentualnymi szkodami środowiskowymi. Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o ofercie ubezpieczeń środowiskowych.


Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!