Ubezpieczenia technologiczne - branża IT

Z wielką przyjemnością prezentujemy pakiet produktów ubezpieczeniowych, który został stworzony specjalnie dla firm z branży IT. Jest to specjalistyczna, kompleksowa oferta ubezpieczenia, zawierająca praktyczne rozwiązania zapewniające adekwatną ochronę ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie jest firmowane przez Lloyd's of London - jedną z największych potęg ubezpieczeniowych na świecie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o przepisy polskiego prawa.

W skład oferty wchodzi szereg produktów, m.in.:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej względem osób trzecich, w tym: odpowiedzialność za błędy i zaniedbania, za naruszenie umowy z klientem, za naruszenie praw własności intelektualnej, utratę dokumentów, ubezpieczenie od skutków działania wirusa komputerowego i ataku hakerskiego, pokrycie kosztów mających na celu zmniejszenie straty, pokrycie wstrzymanych płatności na rzecz firmy IT w przypadku szkód ubezpieczonych w ramach odpowiedzialności cywilnej zawodowej;

  • Pokrycie kosztów poniesionych na naprawę, odnowę, wymianę strony internetowej firmy IT, będących następstwem ataku hakerskiego lub wirusa; Pokrycie kosztów poniesionych na naprawę, odnowę, wymianę strony internetowej firmy IT, będących następstwem ataku hakerskiego lub wirusa;

  • Ubezpieczenie mienia w oparciu o formułę all risk (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk);

  • Ubezpieczenie utraty przychodów, kosztów i wydatków, stratę wydatków na badania i rozwój, koszty opóźnienia projektu oraz zaległe długi związane z przerwą w działalności firmy IT;

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy w związku z posiadanym mieniem, najmowaniem nieruchomości i ruchomości, zatrudnianiem pracowników itp.;

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu;

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności za skażenie;

  • Ubezpieczenie poniesienia uzasadnionych kosztów związanych z ochroną marki, która mogłaby ucierpieć w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach polisy;

  • Pokrycie kosztów procesowych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w związku z ubezpieczonymi szkodami.

Nie ma konieczności zakupu wszystkich wymienionych powyżej produktów. Będąc brokerem ubezpieczeniowym jesteśmy gotowi wspólnie z Państwem przeanalizować różne warianty i precyzyjnie doradzić wybór optymalnego ubezpieczenia dla Państwa firmy.

Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!