Ubezpieczenia transportowe

Nasz wysoki, stale aktualizowany poziom wiedzy eksperckiej i wieloletnie doświadczenie przekłada się na skuteczność podczas  negocjacji prowadzonych w imieniu naszych klientów. Prowadzimy obsługę ponad setki klientów w zakresie ubezpieczeń firm transportowych i spedycyjnych . Ubezpieczyciele postrzegają nas jako partnera strategicznego, będącego specjalistą w zakresie produktów dedykowanych dla przewoźników.

Co istotne, naszym Klientom bezpłatną pomoc w likwidacji szkód, w tym zagranicznych.

Oferujemy Państwu usługi brokerskie w odniesieniu do wszelkich dostępnych na rynku ubezpieczeniowym produktów, z których najważniejszymi dla branży transportowej i spedycyjnej są:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne posiadanych lub użytkowanych przez firmę pojazdów (w tym floty, truck-assistance),

 • Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym (OCPD), jak również za wykonywanie przewozów kabotażowych, (...więcej o OCPD)

 • Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS),

 • Zabezpieczenie licencji transportowej (tzw. "OC zawodowe przewoźnika"),

 • Ubezpieczenia cargo,

 • Ubezpieczenia majątku należącego do firmy,

 • Ubezpieczenie OC firmy w ryzykach innych niż OCPD lub OCS,

 • Ubezpieczenia dedykowane pracownikom firmy, takie jak: koszty leczenie za granicą, następstwa nieszczęśliwych wypadków, itp.

Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy autorami specjalnego, unikatowego programu ubezpieczeniowego dedykowanego przewoźnikom drogowym, w skład którego wchodzą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przewozach krajowych, międzynarodowych, jak i kabotażowych. Program ten jest propozycją kompleksową, a możliwość doboru ryzyk i rozszerzeń sprawia, iż ubezpieczenie staje się "szytym na miarę" pod względem indywidualnych oczekiwań Klienta. Z istotnych elementów programu, w dużej mierze autorskich Proffman Broker, wymienić należy:

 • Objęcie zakresem ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa do pełnych wysokości sum gwarancyjnych,

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających,

 • Rozszerzenie zakresowe o szkody polegające na utracie/uszkodzeniu towaru powstałe wskutek oszustwa lub w wyniku innego działania przestępczego o podobnym charakterze,

 • Odpowiedzialność za nieterminowe podstawienie pojazdu pod załadunek,

 • Odpowiedzialność za szkody rzeczowe powstałe w przewożonym towarze wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej,

 • Niewłaściwe wykorzystanie/utrata dokumentów,

 • Nierozsądny wybór osoby trzeciej,

 • Koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu,

 • Szereg kosztów dodatkowych, w tym: koszty zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiarów szkody, uprzątnięcia, czasowego składowania, utylizacji, przeładunku, itp.

Więcej informacji o ubezpieczeniach transportowych na naszej stronie: www.ubezpieczenia-transportowe.pl

Wszystkich zainteresowanych zarówno programem ubezpieczeniowym, jak i pozostałymi ubezpieczeniami z grupy przewoźników, zapraszamy do kontaktu z opiekunem projektu wskazanym poniżej.

Opiekun projektu

Sylwia Strzałkowska-Kałka

Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!