Ubezpieczenie dla fizjoterapeutów

Specjalny program kompleksowej ochrony
dla FIZJOTERAPEUTÓW


Dla kogo?

Jest to program ubezpieczeniowy, opracowany specjalnie z myślą o fizjoterapeutach świadczących usługi indywidualnie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podmiotu leczniczego, praktyki) lub w ramach zatrudnienia na umowie o pracę/umowie zlecenia.


Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebują osoby wykonujące zabiegi fizjoterapii?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest niezwykle istotnym elementem zapewniającym ochronę dla fizjoterapeutów działających na naszym rynku.

Fizjoterapeuta, w zależności od tego, jak świadczy usługę (samodzielnie czy też w oparciu o umowę o pracę), może potrzebować obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i/lub ubezpieczenie dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej.

Ochrona obejmuje przypadki roszczeń finansowych pacjentów, na które mogą składać się:

 • Odszkodowanie ? może obejmować koszy leczenia lub utraconych korzyści
 • Zadośćuczynienie ? zasądzane jako kwota odpowiadająca wyrządzonej krzywdzie
 • Renta ? jeżeli poszkodowany utracił zdolność zarobkową lub pogorszyły się jego warunki życia

Roszczenia takie mogą powstać w wyniku, m.in.:

 • Błędu w trakcie suchego igłowania (np. wbicie igły w nerw lub złamanie igły).
 • Złamanie barku podczas terapii ręki dziecka z porażeniem mózgowym.
 • Doprowadzenie do udaru poprzez przekroczenie granicy ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa i uszkodzenie naczyń. 
 • Poparzenia pacjenta w trakcie zabiegu jonoforezy z uwagi na zbyt duże natężenie prądu. 
 • Błędna rehabilitacja niedostosowana do rodzaju schorzenia i stanu zdrowia pacjenta skutkująca nasileniem się dolegliwości bólowych kręgosłupa i pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. 
 • Upadku pacjenta lub osoby trzeciej na np. śliskich kafelkach lub nieodśnieżonych stopniach prowadzących do gabinetu (objęte ochroną w ubezpieczeniu dobrowolnym)
 • Uniemożliwianie pobytu rodzica na sali podczas terapii dziecka z autyzmem - powoływanie się na brak miejsca w gabinecie (objęte ochroną w ubezpieczeniu dobrowolnym rozszerzonym o naruszenie praw pacjenta)

Dodatkowo, oprócz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zabiegów i/lub posiadania mienia, ochrona ubezpieczeniowa może również obejmować:

 • Asysta Prawna.
 • Ubezpieczenie lokalu (własnego lub najmowanego).
 • Ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia (równie leasingowanego).
 • Ubezpieczenie własnego zdrowia (np. od zarażenia HIV lub WZW).
 • Ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie na życie.

Oczywiście możliwe są modyfikacje zakresu ochrony zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami. Pomożemy Państwu ustalić najlepszy dla Was zakres ubezpieczenia. Na podstawie przejrzystego kwestionariusza zaproponujemy adekwatną ochronę oraz przedstawimy wyliczenie wartości składki.  

Zapewniamy naszym Klientom bezpłatną pomoc w likwidacji szkód od momentu zgłoszenia szkody do otrzymania ostatecznej decyzji ubezpieczyciela.


Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!