Ubezpieczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Wychodząc naprzeciw ciągle zmieniającemu się rynkowi ubezpieczeń i potrzeb ubezpieczeniowych przygotowaliśmy dla Państwa możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Inspektora Ochrony Danych (IOD).

O ochronę może wnioskować każdy Inspektor lub może to zrobić pracodawca na rzecz Inspektora.

W przypadku Inspektora Ochrony Danych ochroną objęte są zadania bieżące i realizowane, określone w art. 39 ogólnego rozporządzenia (Unii Europejskiej) o ochronie danych tzw. RODO.


Wobec Inspektora (IOD) mogą być kierowane roszczenia administratora, w razie szkody po stronie administratora w przypadku uchybień Inspektora w zakresie:

  • niepoinformowania lub wprowadzenia w błąd administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO;
  • braku lub niewłaściwego wykonywania funkcji monitorowania zgodności przepisów przy przetwarzaniu danych;
  • udzielania błędnych zaleceń dotyczących skutków działań dla ochrony danych;
  • braku współpracy lub niewłaściwego wykonywania funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego;
  • nienależytego wypełniania zadań uwzględniających ryzyko związane z operacjami przetwarzania;
  • błędnego doradzania administratorowi danych;
  • niezachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z obowiązującym prawem.


W przypadku zainteresowania ubezpieczeniem prosimy o kontakt z panem Krzysztofem Kondrat na adres e-mail: krzysztof.kondrat@proffman.pl lub o telefon na nr 91 432 38 67
Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!