Ubezpieczenie kierownictwa D&O


Decyzje podejmowane przez członków zarządu i inne osoby na kierowniczych stanowiskach mają wpływ na przedsiębiorstwo oraz życie prywatne tych osób, ponieważ często odpowiadają one własnym majątkiem za podejmowane działania lub zaniechania służbowe.

Średnie i mniejsze podmioty, aby zachować konkurencyjność na rynku, starają się stosować większą elastyczność, przez co decyzje podejmowane są szybko. Zdarza się, że brakuje czasu, specjalistów o aktualnej wiedzy lub wolnych środków finansowych. Potencjalne roszczenia dotykają bezpośrednio osób decyzyjnych, które będą musiały podjąć działania poświęcając czas, energię i pieniądze na obronę. 

Ubezpieczenie D&O odpowiada w pełni na te potrzeby oferując bardzo szeroki zakres ochrony. Gwarantując zabezpieczenie prywatnego majątku przed konsekwencjami nieprawidłowych działań wynikających z podejmowanych decyzji na szczeblu zarządu i kierownictwa. 


Dla kogo: 
 • spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe komandytowo-akcyjne;
 • spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, niepubliczne uczelnie wyższe;
 • szpitale w formie spółki kapitałowej.


Zakres ubezpieczenia D&O
 • ochroną objęty jest prywatny majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej m.in.: członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, kierowników i managerów niższego szczebla oraz współmałżonków i spadkobierców tych osób;
 • roszczenia wysuwane przez właścicieli (np. udziałowcy, akcjonariusze), spółkę, pracowników, podmioty zewnętrzne (np. kontrahenci, urzędy);
 • roszczenia w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych i karnoskarbowych, postępowania podatkowe, postępowania z KSH, naruszenie praw pracowniczych, postępowania ekstradycyjne.

Ubezpieczenie D&O pokrywa m.in.:
 • koszty obrony prawnej, także w sprawach karnych;
 • odszkodowania;
 • ochronę dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych;
 • koszty postępowania przygotowawczego;
 • grzywny i kary administracyjne, sankcje cywilnoprawne ;
 • koszty zdarzenia kryzysowego spółki;
 • koszty naprawy wizerunku (PR).


Proffman Broker jest w stanie zapewnić Państwu profesjonalną obsługę ubezpieczeniową, podążającą za zmianami w otoczeniu prawno-ekonomicznym. 

Nie czekaj na wystąpienie sytuacji kryzysowej. 

Jeśli chcesz zapewnić odpowiednio dopasowaną ochronę dla zarządu i kadry managerskiej skontaktuj się z nami!


Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!