Ubezpieczenia czarterów

Jako krajowy lider dystrybucji kompleksowych ubezpieczeń jachtowych w ramach specjalnie opracowanego, międzynarodowego programu, zadbamy o należytą ochronę obsługując Państwa w sposób kompleksowy (zawarcie ubezpieczenia, monitoring polis, pomoc w przypadku wystąpienia szkody).

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową świadczoną na najwyższym poziomie -zarówno w odniesieniu do  Państwa jachtu, jak również w przypadku rejsów czarterowych.

Ubezpieczenie kaucji czarterowej

Już sam fakt wpłacenia kaucji nie jest miły, a perspektywa jej utraty potrafi popsuć humor. Wystarczy otworzenie okienka w niewłaściwym momencie (i jego wyrwanie po zahaczeniu przez linę), stracenie równowagi i zbyt mocne oparcie się o stolik lub przypadkowe uderzenie w ekran plotera. Nie musi być w tym nawet Twojej winy, a i tak armator potrąci koszty naprawy z kaucji. Dobrą wiadomością jest to, że można się na takie okoliczności ubezpieczyć.
Ubezpieczenie gwarantuje zwrot zabranej przez armatora kaucji. Wystarczy zebrać dokumenty z wcześniej otrzymanej od nas listy i ubezpieczyciel przeleje na Twoje konto odpowiednią kwotę. Bez udziału własnego, bez minimalnej wysokości szkody - ubezpieczyciel zapłaci nawet za wystrzelony z kamizelki nabój.

Rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sternika (skipera) niezawodowego (rodzina, przyjaciel)

Wypadki się zdarzają. Nie tak trudno zwichnąć kostkę, naderwać mięsień lub niefortunnie upaść i uszkodzić kręgosłup. Nie mówiąc o udarze lub zawale.
Na okoliczność tych przykrych sytuacji można zagwarantować wypłatę świadczenia dla skippera lub skippera i załogi. Za relatywnie niską składkę można uzyskać wysoką sumę ubezpieczenia do podzielenia na ubezpieczone osoby. Dodatkowo, co bardzo ważne, ubezpieczyciel zapewnia również pokrycie kosztów akcji ratowniczej, a te potrafią być bardzo wysokie, bo często trzeba użyć transportu lotniczego.

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte (na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej [ABH April 2009 Version] i Warunków Szczególnych [SH 2019] Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Skiperów):

 • szkody w czarterowanym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie z limitem 550.000 EUR na rok i zdarzenie,

 • roszczenia z OC wysuwane pomiędzy członkami załogi,

 • zabezpieczenie do 125.000 EUR w przypadku konfiskaty jachtu w zagranicznym porcie,

 • ochronę w zakresie czystych strat finansowych z limitem na zdarzenie w wysokości 300.000 EUR, przy czym limit odpowiedzialności na rok i wszystkie zdarzenia wynosi maksymalnie dwukrotność tej sumy,

 • roszczenia do 25.000 EUR z tytułu utraconych korzyści przez właściciela jachtu w przypadku, gdy z powodu znacznych uszkodzeń zaistniałych z winy ubezpieczonego skipera lub jego załogi jacht nie może być czarterowany.

Suma gwarancyjna na zdarzenie 10.000.000 EUR w odniesieniu zarówno do szkód osobowych jak i rzeczowych, przy czym limit odpowiedzialności na rok i wszystkie zdarzenia wynosi maksymalnie dwukrotność tej sumy.

Rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sternika zawodowego (skipera zawodowego)

Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, występującego w roli czarterującego i kapitana jachtu na całym świecie.

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte (na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (AHB 2008) i warunków szczególnych (BSH 2014) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla zawodowych skiperów):

 • szkody w wyczarterowanym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,

 • roszczenia z odpowiedzialności cywilnej poszczególnych członków załogi pomiędzy sobą,

 • koszty zabezpieczające do EUR 50.000,00 w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie,

 • roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie do EUR 17.500,00.

Suma ubezpieczenia wynosi ryczałtowo EUR 5.000.000,00 na zdarzenie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wartość całkowita świadczenia dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w ciągu roku może sięgać podwójnej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) skippera i/lub załogi jachtu czarterowego

Wypadki się zdarzają. Nie tak trudno zwichnąć kostkę, naderwać mięsień lub niefortunnie upaść i uszkodzić kręgosłup. Nie mówiąc o udarze lub zawale.
Na okoliczność tych przykrych sytuacji można zagwarantować wypłatę świadczenia dla skippera lub skippera i załogi. Za relatywnie niską składkę można uzyskać wysoką sumę ubezpieczenia do podzielenia na ubezpieczone osoby. Dodatkowo, co bardzo ważne, ubezpieczyciel zapewnia również pokrycie kosztów akcji ratowniczej, a te potrafią być bardzo wysokie, bo często trzeba użyć transportu lotniczego.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy objęte są m. in.:

 • wypadki powstałe w wyniku użycia bajbota (łódki dojazdowej/pontonu),

 • koszty transportu zwłok do miejsca zamieszkania,

 • koszty transportu powrotnego do miejsca zamieszkania, uzasadnionego medycznie,

 • typowe trwałe uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku nurkowania, jak np. choroba kesonowa lub obrażenia błony bębenkowej, jak i śmierć przez utonięcie względnie uduszenie pod wodą, również w przypadku, kiedy nie są one skutkiem wypadku,

 • w ramach umowy ubezpieczone są również wypadki, kiedy osoba ubezpieczona w czasie podróży za granicą zostanie nagle dotknięta skutkami wojny lub wojny domowej,

 • koszty ratownictwa - także w przypadku zawału serca względnie udaru. Ubezpieczone są: koszty akcji poszukiwania rannych w wyniku wypadku, również wówczas, gdy istnieje tylko podejrzenie wypadku, takie jak zagrożenie na morzu lub mocne uszkodzenie jachtu.

Uwaga: udział w regatach i uczestnictwo w wyścigach motorówek mogą być ubezpieczone tylko za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rejsu czarterowego

Jeżeli myślisz o podpisaniu umowy z armatorem, lub przed chwilą ją podpisałeś, to ubezpieczenie jest dla Ciebie. Bo zawsze może się zdarzyć, że Ty lub ktoś z załogi z zasadnego powodu nie będzie mógł uczestniczyć w rejsie.
Dzięki temu ubezpieczeniu wszelkie koszty czarteru osób nieobecnych zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, po potrąceniu udziału własnego. Zwrócona zostanie również niewykorzystana część opłaty czarterowej.
Ubezpieczenie może również objąć niewypłacalność firmy czarterowej jak również koszty podróży.


Jesteś zainteresowany ofertą?