Ubezpieczenia jachtów

Jako krajowy lider dystrybucji kompleksowych ubezpieczeń jachtowych w ramach specjalnie opracowanego, międzynarodowego programu, zadbamy o należytą ochronę obsługując Państwa w sposób kompleksowy (zawarcie ubezpieczenia, monitoring polis, pomoc w przypadku wystąpienia szkody).

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową świadczoną na najwyższym poziomie -zarówno w odniesieniu do  Państwa jachtu, jak również w przypadku rejsów czarterowych.
Wypełnij Wniosek Online

Jachtocasco

Ubezpieczenie jachtcasco chroni Państwa przed ryzykiem finansowym, wynikającym ze szkód powstałych w jachcie, będącym Państwa własnością - np. w wyniku wpłynięcia na mieliznę, stłuczki itp.

Dlatego ważne jest ubezpieczenie jachtcasco?

Dwa przykłady dla pełnego obrazu:

Mielizna

Pomimo zachowania ostrożności i niezłych umiejętności żeglarskich brakuje nagle wody pod kilem ? jacht osiada na mieliźnie, Państwa jacht już się sam nie uwolni. Pasażerowie zostaną ewakuowani, łódź musi zostać podniesiona z wody i odtransportowana do stoczni. Koszty całkowite, łącznie z zabezpieczeniem pasażerów, dźwigiem i transportem zostaną pokryte z ubezpieczenia jachtcasco. Właściciel jachtu ponosi tylko koszt udziału własnego określonego w polisie. Brak szkód daje w przyszłości możliwość korzystania z rozbudowanego systemu rabatów.

Perfekcyjny wiatr ? i wtedy: maszt się łamie

Rzeczoznawca stwierdza później, że złamał się niemalże nowy ściągacz want ? jednoznacznie wada materiału! Ubezpieczenie jachtcasco pokrywa wszystkie szkody, łącznie z kosztami rzeczoznawcy. Niepokryte zostaną jedynie koszty ściągacza want ? ponieważ z warunków ubezpieczenia wyłączone są wady materiałowe ? ale nie powstające w ich skutek szkody!

Jachtowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie posiadaczy jachtów od odpowiedzialności cywilnej chroni Państwa przed następstwami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w wyniku posiadania i użytkowania jachtu. Ponadto takie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni Państwa także przed nieuzasadnionymi roszczeniami powypadkowymi osób trzecich. W tym ubezpieczeniu nie ma udziału własnego!

Dlatego ważne jest ubezpieczenie jachtcasco?

Dwa przykłady dla pełnego obrazu:

Mielizna

Pomimo zachowania ostrożności i niezłych umiejętności żeglarskich brakuje nagle wody pod kilem ? jacht osiada na mieliźnie, Państwa jacht już się sam nie uwolni. Pasażerowie zostaną ewakuowani, łódź musi zostać podniesiona z wody i odtransportowana do stoczni. Koszty całkowite, łącznie z zabezpieczeniem pasażerów, dźwigiem i transportem zostaną pokryte z ubezpieczenia jachtcasco. Właściciel jachtu ponosi tylko koszt udziału własnego określonego w polisie. Brak szkód daje w przyszłości możliwość korzystania z rozbudowanego systemu rabatów.

Perfekcyjny wiatr ? ...i wtedy łamie się maszt 

Rzeczoznawca stwierdza później, że złamał się niemalże nowy ściągacz want - jednoznacznie wada materiału! Ubezpieczenie jachtcasco pokrywa wszystkie szkody, łącznie z kosztami rzeczoznawcy. Niepokryte zostaną jedynie koszty ściągacza want, ponieważ z warunków ubezpieczenia wyłączone są wady materiałowe, ale nie powstające w ich skutek szkody!

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczeniem pasażerów chronią Państwo siebie i załogę w razie wszystkich wypadków na pokładzie i na pomoście! Jako właściciel jachtu i skiper ponoszą Państwo szczególną odpowiedzialność za swoją załogę/pasażerów jachtu. Dlatego ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wydaje się być dla Państwa obligatoryjne. Zabezpiecza ono wszelkie wypadki, które mogą przydarzyć się legalnym pasażerom Państwa na łodzi, na dodatkowej szalupie, lub na pomoście. Niezależnie od tego, czy ktoś jest za ten wypadek odpowiedzialny, czy nie.

Proponujemy dwie formy zabezpieczenia:

1. Dla wszystkich pasażerów Państwa łodzi

lub

2. Dla wszystkich pasażerów z wyłączeniem Państwa osoby, małżonka i dzieci (ten wariant zalecany jest w przypadku osób, które dla siebie i swojej rodziny wykupiły inne polisy ubezpieczenia NNW o bardzo wysokich sumach ubezpieczenia)

Ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW za granicą

Ubezpieczeniem kosztów leczenia i NNW chronią Państwo siebie i załogę w razie wszystkich wypadków nie tylko na pokładzie i na pomoście, ale także podczas innych aktywności po zejściu na ląd ! Jest to ubezpieczenie uzupełniające ofertę.

Proponujemy dwie formy zabezpieczenia:

1. Dla wszystkich pasażerów Państwa łodzi

lub

2. Dla wszystkich pasażerów z wyłączeniem Państwa osoby, małżonka i dzieci (ten wariant zalecany jest w przypadku osób, które dla siebie i swojej rodziny wykupiły inne polisy ubezpieczenia NNW o bardzo wysokich sumach ubezpieczenia)

Jesteś zainteresowany ofertą?