Ubezpieczenie OC skipera

Jako krajowy lider dystrybucji kompleksowych ubezpieczeń jachtowych w ramach specjalnie opracowanego, międzynarodowego programu, zadbamy o należytą ochronę obsługując Państwa w sposób kompleksowy (zawarcie ubezpieczenia, monitoring polis, pomoc w przypadku wystąpienia szkody).

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową świadczoną na najwyższym poziomie -zarówno w odniesieniu do  Państwa jachtu, jak również w przypadku rejsów czarterowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipera niezawodowego

Za skipera niezawodowego uważana jest osoba, która nie pobiera wynagrodzenia (lub innych korzyści o charakterze majątkowym) z tytułu wykonywania usługi kierowania jachtem - często tzw. skiper przyjaciel, skiper-rodzina.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipera zawodowego

Za skipera zawodowego uważana jest osoba, która pobiera wynagrodzenie (lub inne korzyści o charakterze majątkowym) z tytułu wykonywania usługi kierowania jachtem (statkiem).

Jesteś zainteresowany ofertą?