Ubezpieczenia dla sektora publicznego

Do kogo kierowana jest oferta?

Oferta kierowana jest do podmiotów sektora publicznego, w szczególności:

 • Jednostek budżetowych,
 • Samorządowych zakładów budżetowych,
 • Agencji wykonawczych,
 • Instytucji gospodarki budżetowej

Zakres

Pragniemy zaoferować Państwu usługi brokerskie w odniesieniu do wszelkich produktów i kompleksowych rozwiązań ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczeń majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, grupowych na życie pracowników, ubezpieczeń zdrowotnych, jak również w zakresie każdego innego typu ubezpieczeń. Działając innowacyjnie tworzymy i realizujemy dedykowane programy ubezpieczeniowe dla naszych klientów a także specjalne, promocyjne pakiety ubezpieczeniowe do dobrowolnego wykorzystania przez ich pracowników.

Co oferujemy

 • ocenę ryzyka i audyt ubezpieczeniowy,
 • opiekę zespołu dedykowanego do obsługi brokerskiej, w skład którego będą wchodziły takie osoby jak broker ubezpieczeniowy, specjalista ds. oceny ryzyka, specjalista ds. likwidacji szkód oraz radca prawny,
 • organizację postępowań mających na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia, w tym także w trybie zamówienia publicznego
 • opracowanie specjalnego programu ubezpieczeniowego,
 • stałe doradztwo w zakresie ubezpieczeń,
 • zarządzanie i administrowanie ryzykiem, w tym monitoring zawartych polis oraz obsługa roszczeń i szkód,
 • bezpłatne usługi szkolenia kadry w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • opiniowanie polis ubezpieczeniowych Państwa kontrahentów tak, aby w przypadku wyrządzonej szkody zabezpieczały odpowiednio interes Państwa jednostki,
 • oraz inne, wymagające indywidualnego i elastycznego podejścia usługi - w zależności od oczekiwań Klienta i wzajemnych ustaleń.

Zamówienia publiczne

W przypadku podmiotów sektora publicznego często zachodzi konieczność wyłonienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia w drodze zamówienia publicznego. Również w tym przypadku służymy pomocą i długoletnim doświadczeniem. Proffman Broker deklaruje przygotowanie kompletnej specyfikacji warunków zamówienia oraz uczestnictwo w postępowaniu w roli eksperta. Na Państwa życzenie możemy także przeprowadzić postępowanie w Państwa imieniu, jako pełnomocnik. Usługi te świadczone są bezpłatnie w ramach kompleksowej współpracy.

+48 91 432 38 60