Gwarancje ubezpieczeniowe

Zabezpiecz swoje kontrakty z gwarancjami ubezpieczeniowymi

W Proffman Broker rozumiemy, jak ważne jest zabezpieczenie Twojego biznesu przed finansowymi konsekwencjami niewykonania umowy. Dlatego oferujemy doradztwo w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, które stanowią skuteczne zabezpieczenie kontraktów.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe są udzielane na różne cele, w tym:

  • Zabezpieczenie wykonania umowy
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek
  • Zabezpieczenie zwrotu zaliczki
  • Gwarancja zapłaty wadium

Korzyści z gwarancji ubezpieczeniowych

Wybór gwarancji ubezpieczeniowych przynosi wiele korzyści, w tym:

  • Zwiększenie wiarygodności na rynku
  • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności
  • Poprawę relacji z kontrahentami

Trójstronna relacja w gwarancjach ubezpieczeniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe opierają się na trójstronnej relacji między zleceniodawcą gwarancji (dłużnik), beneficjentem (wierzyciel) i zakładem ubezpieczeń (gwarant). Zakład ubezpieczeń jako gwarant jest zobowiązany do wypłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta.

Proces uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej

Proces uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej jest złożony i wymaga analizy ryzyka związanego z przedsięwzięciem objętym gwarancją. W Proffman Broker pomagamy w przejściu poprzez ten proces, dążąc do uzyskania najlepszych warunków.

Koszt i korzyści finansowe

Koszt gwarancji ubezpieczeniowej jest często niższy niż koszty związane z innymi formami zabezpieczenia. Dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym środki finansowe nie są blokowane, a ryzyko pozostaje na dłużniku.


Masz pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami! 

+48 91 432 38 60