Ubezpieczenia D&O

Niezbędna ochrona dla zarządu i rady nadzorczej

W świecie biznesu, gdzie każda decyzja ma znaczenie, członkowie zarządu i rad nadzorczych stają przed wyzwaniami, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla ich życia prywatnego. W Proffman Broker rozumiemy te wyzwania i oferujemy ubezpieczenie D&O (Directors and Officers), które zapewnia kompleksową ochronę przed finansowymi konsekwencjami decyzji zarządczych.

Co to jest ubezpieczenie D&O? Ubezpieczenie D&O chroni zarówno indywidualnych członków zarządu i rad nadzorczych, jak i samą spółkę przed finansowymi skutkami roszczeń wynikających z ich decyzji lub zaniechań. Obejmuje to sytuacje, gdy roszczenia są zgłaszane przez akcjonariuszy, kontrahentów, pracowników, instytucje lub samą spółkę.

Dla kogo: 

 • spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe komandytowo-akcyjne;
 • spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, niepubliczne uczelnie wyższe;
 • szpitale w formie spółki kapitałowej.

Zakres ubezpieczenia D&O

 • ochroną objęty jest prywatny majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej m.in.: członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, kierowników i managerów niższego szczebla oraz współmałżonków i spadkobierców tych osób;
 • roszczenia wysuwane przez właścicieli (np. udziałowcy, akcjonariusze), spółkę, pracowników, podmioty zewnętrzne (np. kontrahenci, urzędy);
 • roszczenia w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych i karnoskarbowych, postępowania podatkowe, postępowania z KSH, naruszenie praw pracowniczych, postępowania ekstradycyjne.

Ubezpieczenie D&O pokrywa m.in.:

 • koszty obrony prawnej, także w sprawach karnych;
 • odszkodowania;
 • ochronę dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych;
 • koszty postępowania przygotowawczego;
 • grzywny i kary administracyjne, sankcje cywilnoprawne ;
 • koszty zdarzenia kryzysowego spółki;
 • koszty naprawy wizerunku (PR).

Korzyści z ubezpieczenia D&O:

 • Ochrona majątku osobistego: Ubezpieczenie D&O zapewnia, że w przypadku pozwu, koszty postępowania sądowego oraz ewentualne odszkodowania lub kary finansowe są pokrywane przez ubezpieczyciela, chroniąc majątek osobisty członków zarządu i rad nadzorczych.
 • Wiarygodność i bezpieczeństwo: Posiadanie ubezpieczenia D&O zwiększa wiarygodność firmy w oczach klientów, inwestorów i partnerów biznesowych, budując zaufanie i stabilność.
 • Wsparcie w trudnych sytuacjach: W przypadku pozwu lub skargi, ubezpieczenie D&O zapewnia profesjonalne wsparcie prawne i finansowe, minimalizując stres i niepewność związane z postępowaniem sądowym.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie D&O z Proffman Broker? W Proffman Broker oferujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania ubezpieczeniowe D&O, które odpowiadają specyfice i potrzebom Twojej firmy. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają na skuteczną ochronę zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego kierownictwa.

Nie czekaj na wystąpienie sytuacji kryzysowej.

Proffman Broker jest w stanie zapewnić Państwu profesjonalną obsługę ubezpieczeniową, podążającą za zmianami w otoczeniu prawno-ekonomicznym. 

Jeśli chcesz zapewnić odpowiednio dopasowaną ochronę dla zarządu i kadry managerskiej skontaktuj się z nami!

+48 91 432 38 60