Branża budowlana i deweloperzy

Ubezpieczenia dla branży budowlanej

Mając na względzie specyfikę branży budowlanej, szczególną uwagę należy zwrócić na jej optymalne zabezpieczenie.

Odpowiedni dobór produktów z gamy ubezpieczeń i gwarancji finansowych jest w stanie zminimalizować ryzyko utraty stabilności i płynnego funkcjonowania firmy z uwagi na nieprzewidziane zdarzenia. 

Produktami ubezpieczeniowymi dedykowanymi branży są ubezpieczenia:

  • majątku,
  • odpowiedzialności cywilnej, 
  • komunikacyjne/flotowe, 
  • grupowe na życie dla pracowników, 
  • ryzyk budowlanych i montażowych, 
  • maszyn budowlanych od wszelkich uszkodzeń,
  • a także zabezpieczenia w postaci gwarancji finansowych (zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zapłaty zaliczki). 

Rola brokera ubezpieczeniowego posiadającego odpowiednie doświadczenie jest niezwykle istotna w odniesieniu do firm z branży budowlanej. Odpowiednia interpretacja ryzyk i płynność poruszania się po rynku ubezpieczeniowym odgrywają kluczowe znaczenie. Należy przy tym mieć świadomość, że rola rzetelnego brokera ubezpieczeniowego nie kończy się na zawarciu umów ubezpieczenia - ważnym jest późniejsza obsługa, do której zaliczyć można:

  • pomoc w procesie likwidacji szkód,
  • bieżący monitoring ryzyk,
  • dostosowywanie warunków umów ubezpieczenia (w szczególności odpowiedzialności cywilnej) do wymogów stawianych przez kontrahentów.

Proffman Broker oferując swoje doświadczenie podparte wieloletnią obsługą klientów prowadzących działalność w branży budowlanej, jest w stanie zapewnić Państwu optymalną ochronę idealnie dopasowaną do stale zmieniających się potrzeb. 

+48 91 432 38 60