Cyber&RODO

Ubezpieczenia Cyber & RODO - ochrona Twojej firmy w cyfrowym świecie

W Proffman Broker rozumiemy, że w erze cyfrowej, cyberataki stanowią realne zagrożenie dla każdej firmy. Dlatego oferujemy zaawansowane ubezpieczenia, które chronią przed finansowymi konsekwencjami ataków komputerowych i naruszeń danych osobowych.

Ryzyka cybernetyczne i RODO

Poziom zagrożeń w cyberprzestrzeni zwiększa się dynamicznie. Wzrost ten dotyczy zarówno ilości incydentów, metod, jak i zasięgu ataków hakerskich. Globalne szkody poniesione przez sektor komercyjny szacuje się obecnie na ponad 5 bln dolarów rocznie. Prognozy mówią, że w ciągu kolejnych 4 lat wartość ta ulegnie podwojeniu.

Największe straty wynikały z:

 • powstałych przerw w działalności i zakłóceniach w łańcuchu dostaw,
 • konsekwencji utraty reputacji przedsiębiorstwa,
 • roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanych z naruszeniem danych,
 • kosztów przywrócenia utraconych danych,
 • wymuszonych płatności (cyber wymuszenia).

Na znaczeniu zyskuje obecnie kwestia zabezpieczenia danych osobowych w związku z wprowadzeniem nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Począwszy od maja 2018 r., w jednolitej formie, przepisy te (RODO) obowiązują we wszystkich krajach członkowskich. 

Zakres obowiązków nałożony na wszystkie podmioty (niezależnie od ich wielkości) gromadzące i przetwarzające wspomniane dane, znacząco wzrósł. Właściwe ubezpieczenie pomoże również zabezpieczyć organizację przed ewentualnymi sankcjami ze strony powołanych organów kontrolnych.

Ochrona przed cyberzagrożeniami

Nasze ubezpieczenia cybernetyczne zapewniają ochronę przed:

 • Skutkami ataków hakerskich i złośliwego oprogramowania.
 • Naruszeniami danych osobowych
 • Finansowymi skutkami wycieku danych elektronicznych
 • Dodatkowymi kosztami i utraconym zyskiem w wyniku ataku komputerowego
 • Odpowiedzialnością cywilną związaną z naruszeniami danych
 • Kosztami obrony i odszkodowaniami związanymi z naruszeniem RODO

Dla kogo? 

Nasze ubezpieczenia są idealne dla firm z różnych sektorów, które korzystają z systemów informatycznych i gromadzą dane osobowe. 

Produkt adresowany jest w szczególności do podmiotów działających w sektorach:

 • produkcji i handlu – w tym szczególnie sklepów internetowych (e-commerce),
 • usług edukacyjnych,
 • usług hotelarskich,
 • usług finansowych,
 • agencji pośrednictwa pracy,
 • ochrony zdrowia, szpitali,
 • jednostek adm. publicznej i terenowej, w tym podległych im podmiotów.

Zakres oferty ubezpieczenia obejmuje ochroną

 • 1. Naruszenie prywatności - odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych,
 • 2. Naruszenie prywatności - sankcje administracyjne z tytułu naruszenia prawa ochrony danych i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych,
 • 3. Naruszenie bezpieczeństwa informacji ? koszty reakcji i zarządzania kryzysowego,
 • 4. Honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej,
 • 5. Honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych,
 • 6. Koszty odtworzenia danych,
 • 7. Naruszenie bezpieczeństwa informacji - odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych,
 • 8. Odpowiedzialność multimedialna - odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych
 • 9. Próby cyber wymuszenia - pokrycie kosztów i ewentualnych wymuszonych płatności
 • 10. Utracone zyski, także w wyniku zakłócenia działania sieci.

Korzyści z ubezpieczenia Cyber & RODO

 • Ochrona przed skutkami ataków komputerowych - realna pomocą po incydencie informatycznym.
 • Ochrona przed konsekwencjami naruszenia danych osobowych
 • Elastyczne warianty dopasowane do potrzeb firmy
 • Dostęp do Centrum Alarmowego 24/7
 • Możliwość wprowadzenia dodatkowych klauzul rozszerzających
 • Zwiększona wiarygodność w relacjach z partnerami biznesowymi i klientami


Skontaktuj się z nami jeśli szukasz właściwego rozwiązania dającego ochronę pod kątem ryzyk cybernertycznych i ochrony danych. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze zabezpieczenie, dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

+48 91 432 38 60