Koszty leczenia i NNW za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Skuteczne zabezpiecznie podczas podróży zagranicznych

W Proffman Broker rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony Twoim pracownikom podczas zagranicznych delegacji. Oferujemy ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL), które chroni Twoją firmę przed nieoczekiwanymi wydatkami związanymi z leczeniem za granicą.

Kompleksowa ochrona zapewniająca organizację i pokrycie kosztów leczenia podczas wyjazdu prywatnego, bądź służbowego. Rozszerzalna o ryzyka dodatkowe takie jak następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, szereg usług typu assistance.

Dlaczego wybrać dodatkowe ubezpieczenie KL?

Mimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie KL. EKUZ zapewnia podstawowe świadczenia medyczne w krajach UE, ale nie pokrywa wszystkich kosztów, takich jak prywatne placówki medyczne czy assistance. Ubezpieczenie KL oferuje szerszą ochronę, obejmującą koszty leczenia na całym świecie, w tym związane z nieszczęśliwymi wypadkami czy nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.

Zakres ubezpieczenia KL

Podstawowy zakres ubezpieczenia KL obejmuje:

  • Koszty leczenia za granicą, w tym konsultacje lekarskie, transport, badania, zabiegi, pobyt w szpitalu i operacje.
  • Koszty i organizację pomocy Assistance.
  • Transport pacjenta lub zwłok do Polski.

Rozszerzenia ubezpieczenia

Oferujemy również klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia, takie jak:

  • Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Choroby przewlekłe
  • Uprawianie sportów ekstremalnych
  • Praca fizyczna
  • Śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku

Ubezpieczenie KL a choroby przewlekłe i praca fizyczna

Jeśli Twoi pracownicy przewlekle chorują lub będą wykonywać pracę fizyczną podczas delegacji, zalecamy wprowadzenie odpowiednich rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie KL a alkohol:

Warto zwrócić uwagę na polisy, które obejmują zdarzenia mające miejsce pod wpływem alkoholu, aby zapewnić ochronę w różnych sytuacjach.

Polisa jednorazowa czy całoroczna?

Oferujemy zarówno jednorazowe polisy na konkretny wyjazd, jak i polisy całoroczne, które są idealne dla firm z regularnymi delegacjami zagranicznymi.

Dopasowanie ubezpieczenia do Twoich potrzeb

W Proffman Broker skupiamy się na dostosowaniu ubezpieczenia do specyfiki Twojej firmy i potrzeb pracowników. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej możliwej ochrony, dopasowanej do indywidualnych wymagań.

Jeśli szukasz odpowiedniego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą dla Twoich pracowników, zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie, dostosowane do potrzeb Twojej firmy.


+48 91 432 38 60