Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

Proffman Broker prezentuje ofertę ubezpieczeń skierowaną do klientów indywidualnych, zapewniającą wszechstronną ochronę w różnych aspektach życia. Od ubezpieczeń majątkowych, przez życiowe, aż po specjalistyczne polisy, nasze produkty są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Z nami zyskujesz pewność, że Ty i Twoi bliscy jesteście bezpieczni w każdej sytuacji.

OFERTA UBEZPIECZEŃ:

KOMUNIKACYJNE

Najpopularniejszy rodzaj funkcjonujących ubezpieczeń, obejmujący zakresem:

  • odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych,
  • autocasco,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów pojazdu,
  • assistance,
  • szyby pojazdu


JACHTÓW I CZARTERÓW

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową świadczoną na najwyższym poziomie - zarówno w odniesieniu do Państwa jachtu, jak również w przypadku rejsów czarterowych.


DOMY I LOKALE MIESZKALNE

Zadbaj o należytą ochronę swojego lokum. Szereg opcji rozbudowy zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie mienia, a także odpowiedzialności cywilnej, czy różnorodnych usług typu assistance.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM

Ochrona przed szkodami osobowymi lub rzeczowymi wyrządzonymi osobom trzecim, w związku z czynnościami życia prywatnego. Możliwość objęcia zakresem ubezpieczenia wszystkich domowników, również na terytorium całego świata.


KOSZTY LECZENIA NA CZAS WYJAZDU

Kompleksowa ochrona zapewniająca organizację i pokrycie kosztów leczenia podczas wyjazdu prywatnego, bądź służbowego. Rozszerzalna o ryzyka dodatkowe takie jak następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, szereg usług typu assistance.


NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenie zapewniające ochronę na ewentualność nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zawierane na okres jednego roku lub krótkoterminowo, w zależności od potrzeb. Istnieje możliwość modyfikowania ochrony np. uwzględniając szczególny charakter wykonywanej pracy lub uprawianej dyscypliny sportowej.


INDYWIDUALNE PROGRAMY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Indywidualny dostęp do produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących w formie rozwiązań grupowych.


INNE, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I USTALEŃ INDYWIDUALNYCH

+48 91 432 38 60