Agencje pracy

Ubezpieczenia dla agencji pracy tymczasowej i agencji zatrudnienia. Ubezpieczenie dedykowane branży HR!


Jako broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem proponujemy Państwu
odpowiedni produkt ubezpieczeniowy, skierowany dla agencji pracy tymczasowej, agencji zatrudnienia i innych podmiotów branży HR.

Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebują agencje pracy tymczasowej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest najistotniejszym elementem ochrony firmy przed nagłymi wydatkami związanymi z roszczeniami za wyrządzone szkody.

Ochrona obejmuje przypadki m.in.:

 • szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych przez oddelegowanych do pracy pracowników tymczasowych,
 • szkód doznanych przez pracowników tymczasowych, jeżeli wynikły z Państwa winy,
 • szkód w związku z wykorzystaniem przez pracowników tymczasowych pojazdów wolnobieżnych i specjalistycznego sprzętu, w tym budowlanego,
 • szkód w wynajmowanych nieruchomościach bądź ruchomościach,

dodatkowo:

 • tzw. czystych strat majątkowych, gdy nie doszło do szkody rzeczowej, ale kontrahent musiał ponieść dodatkowe koszty.


Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebują agencje zatrudnienia?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest niezwykle istotnym elementem zapewniającym ochronę prowadzonej działalności na rynku agencji zatrudnienia.

Ochrona obejmuje przypadki:

 • błędu, także w procesie rekrutacji (np. błąd w ocenie kwalifikacji rekrutowanych pracowników)
 • utraty dokumentów
 • szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone kontrahentom i osobom trzecim, jeżeli doprowadziły do nich błędy w działalności zawodowej agencji
 • straty finansowe u kontrahenta agencji, będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania usług

dodatkowo:

 • odpowiedzialność za nieuczciwe działania lub zaniechania pracowników
 • zaniedbania i naruszenia poufności
 • zniesławienie i oszczerstwo
 • możliwe modyfikacje zakresu ochrony zgodnie z indywidualnymi potrzebami agencji zatrudnienia


+48 91 432 38 60