Przemysł stoczniowy

Ubezpieczenia dla branży stoczniowej

Region, w którym od dnia założenia zlokalizowana jest nasza kancelaria, stanowiący jednocześnie obszar strategiczny prowadzonych przez nas działań (woj. Zachodniopomorskie), obfituje licznie w firmy z sektora stoczniowego oraz szeroko rozumianej branży "okołostoczniowej".

Od samego początku prowadzimy działania związane z obsługą ubezpieczeniową firm działających w tym obszarze. Pozwoliło nam to nabyć odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, co ma bezpośrednie przełożenie na budowane przez nas programy ubezpieczenia, dostosowywane indywidualnie, zgodnie z potrzebami danego klienta. 

Najistotniejszymi z ubezpieczeń stoczniowych są:

  • Ubezpieczenie ryzyk budowy statków (Builders' Risks),
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu remontów/przebudów statków (Shiprepairer's Liability),
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej "ogólnej", które w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez klienta, stanowi uzupełnienie dla powyższego, bądź podstawę do stworzenia programu ubezpieczenia (w przypadku, gdy wymienione w powyższych punktach są nieadekwatne, bądź niekorzystne w odniesieniu do działalności).

W celu zapewnienia pełnej ochrony, ważnym jest także umiejętny dobór ryzyk i zakresu z pozostałych ubezpieczeń, tj. majątku, komunikacyjne/flotowe, kosztów leczenia na czas wyjazdu, grupowe na życie dla pracowników, czy również zabezpieczenia w postaci gwarancji finansowych (np. zwrotu zaliczki). 

Współpraca z naszą kancelarią zapewni Państwu obsługę na najwyższym poziomie, w skład której wchodzą także m.in. pomoc w procesie likwidacji szkód, czy też dostosowywanie warunków umów ubezpieczenia do wymogów stawianych przez kontrahentów.

Proffman Broker oferując swoje doświadczenie podparte wieloletnią obsługą klientów prowadzących działalność w branży stoczniowej, jest w stanie zapewnić Państwu optymalną ochronę idealnie dopasowaną do stale zmieniających się potrzeb. 


+48 91 432 38 60