Hotele i pensjonaty

Ubezpieczenie hoteli i pensjonatów

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu specjalny program ubezpieczenia, dedykowany dla hoteli i pensjonatów. 

Ubezpieczenie funkcjonuje jako rozwiązanie pakietowe, z możliwością doboru ryzyk w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Ryzyka główne wchodzące w skład pakietu:

1. Ubezpieczenie mienia

Oparte jest o formułę ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk ("all risk") - tj.  zakres ochrony obejmuje wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Grupa ta zawiera także limity kradzieżowe, szyby i elementy szklane, ryzyko dewastacji (w tym graffiti) oraz szereg innych elementów, odnoszących się do ubezpieczenia mienia.

Ponadto istnieje możliwość modyfikacji zakresu poprzez dobór klauzul ubezpieczeniowych z szerokiego wachlarza, w tym dedykowanych dla branży, jak np. "klauzula rozmrożenia środków obrotowych", czy też "klauzula kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie".

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne - stacjonarne, jak i przenośne, a także nośniki danych oraz oprogramowanie.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem mienia (OC deliktowa i kontraktowa) z rozszerzeniem o produkt wprowadzany do obrotu (OC za produkt). Całość uzupełnia szereg klauzul dodatkowych, m.in. odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, czy też zatrucia pokarmowe. 

W zależności od oferowanego zakresu usług, należy zwrócić uwagę na uwzględnienie w ochronie ubezpieczeniowej dodatkowych działalności prowadzonych w ramach obiektu, np. restauracja, spa, siłownia, salon kosmetyczny, fryzjer. 

4. Pozostałe

W ramach grupy pozostałych ubezpieczeń dedykowanych dla branży hotelarskiej znajdują się:

  • ubezpieczenie BI (business interruption) - ubezpieczenie utraty dochodu na ewentualność wystąpienia nagłej przerwy w prowadzonej działalności, której powodem jest zdarzenie losowe (szkoda),
  • ubezpieczenie cyber - ochrona od utraty, kradzieży lub uszkodzenia danych, obejmująca zakresem również działania hakerów. Istotna z punktu RODO w odniesieniu do posiadanych baz danych klientów,

Jak również ubezpieczenia dedykowane dla pracowników:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • grupowe ubezpieczenie na życie,
  • abonamenty medyczne (prywatna opieka zdrowotna).


+48 91 432 38 60