Technologia i branża IT

Ubezpieczenia technologiczne - branża IT - firmy i kontraktorzy

Prezentujemy Państwu pakiet produktów ubezpieczeniowych opracowany dla podmiotów z branży IT. Jest to specjalistyczna, kompleksowa oferta ubezpieczenia, zapewniająca adekwatną ochronę względem istotnych ryzyk wynikających ze specyfiki branży.

Ubezpieczenie jest firmowane przez Lloyd's of London - jedną z największych potęg ubezpieczeniowych na świecie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o przepisy polskiego prawa, a ceny dostosowane są do polskiego rynku.

Z uwagi na formę prowadzonej działalności, jak i zakres realizowanych usług, ubezpieczenie może zostać zawarte w ramach jednej z dwóch poniżej opisanych kategorii:

I. Ubezpieczenie przeznaczone dla specjalistów IT (kontraktorów)

Oferta przeznaczona jest dla specjalistów IT (np. programistów), prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i pracujących na rzecz podmiotów trzecich. 

Posiadanie ubezpieczenia tego typu staje się powszechnie wymagane przez zleceniodawców i stanowi warunek konieczny do spełnienia (zapisy umowy) do rozpoczęcia współpracy z "kontraktorem".  

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • odpowiedzialność cywilną zawodową dla branży IT (z tytułu wykonywania usług profesjonalnych IT),
 • odpowiedzialność "cyber" od roszczeń osób trzecich.

Zawarcie ubezpieczenia odbywa się przy minimum formalności, a jego zakres terytorialny może obejmować nawet cały świat.

W celu poznania szczegółów - zapraszamy do kontaktu.


II. Ubezpieczenie przeznaczone dla firm IT

Specjalistyczny produkt ubezpieczeniowy przeznaczony dla firm IT. Z uwagi na szeroki wachlarz możliwości doboru elementów ochrony ubezpieczeniowej, interpretacja ryzyk i optymalne zbudowanie zakresu jest niezwykle istotne. Posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, z pewnością będziemy w stanie przedstawić Państwu odpowiednią propozycję.

W skład oferty wchodzi szereg produktów, m.in.:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej względem osób trzecich, w tym: odpowiedzialność za błędy i zaniedbania, za naruszenie umowy z klientem, za naruszenie praw własności intelektualnej, utratę dokumentów, ubezpieczenie od skutków działania wirusa komputerowego i ataku hakerskiego, pokrycie kosztów mających na celu zmniejszenie straty, pokrycie wstrzymanych płatności na rzecz firmy IT w przypadku szkód ubezpieczonych w ramach odpowiedzialności cywilnej zawodowej;
 • Pokrycie kosztów poniesionych na naprawę, odnowę, wymianę strony internetowej firmy IT, będących następstwem ataku hakerskiego lub wirusa
 • Ubezpieczenie mienia w oparciu o formułę all risk (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk);
 • Ubezpieczenie utraty przychodów, kosztów i wydatków, stratę wydatków na badania i rozwój, koszty opóźnienia projektu oraz zaległe długi związane z przerwą w działalności firmy IT;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy w związku z posiadanym mieniem, najmowaniem nieruchomości i ruchomości, zatrudnianiem pracowników itp.;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności za skażenie;
 • Ubezpieczenie poniesienia uzasadnionych kosztów związanych z ochroną marki, która mogłaby ucierpieć w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach polisy;
 • Pokrycie kosztów procesowych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w związku z ubezpieczonymi szkodami.


Nie ma konieczności zakupu wszystkich wymienionych powyżej produktów. Będąc brokerem ubezpieczeniowym jesteśmy gotowi wspólnie z Państwem przeanalizować różne warianty i precyzyjnie doradzić wybór optymalnego ubezpieczenia dla Państwa firmy.


+48 91 432 38 60