Opublikowano:

12.01.2024

Ubezpieczenia dla biznesu. BI oraz ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności

Business Interruption (BI) – klucz do zarządzania ryzykiem:

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. W tym kontekście, ubezpieczenie od utraty zysku, znane jako Business Interruption (BI), odgrywa kluczową rolę.

Business Interruption (BI) – ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami: 

Ubezpieczenie BI chroni przedsiębiorstwa przed skutkami nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak pożary, powodzie, czy inne katastrofy, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie firmy. Jest to ochrona, która zapewnia pokrycie utraconych dochodów oraz pewnych kosztów stałych, które przedsiębiorca musi ponieść, nawet gdy działalność jest wstrzymana. To obejmuje czynsz, wynagrodzenia pracowników, a także inne regularne wydatki związane z prowadzeniem biznesu.

BI jako uzupełnienie ubezpieczenia majątkowego:

Ubezpieczenie BI jest uzupełnieniem standardowego ubezpieczenia majątkowego. Jego celem jest nie tylko pokrycie stałych kosztów działania firmy, ale także zrekompensowanie utraconego dochodu, definiowanego jako zysk ze sprzedaży powiązany z kosztami stałymi.

BI – nieocenione dla usług outsourcingowych i produkcyjnych: 

Chociaż polisa BI jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, to szczególnie korzystna okazuje się dla firm świadczących usługi outsourcingowe i produkcyjne. W przypadku tych sektorów, nawet krótki przestój może mieć poważne konsekwencje finansowe.

BI jako element strategii zarządzania ryzykiem:

Rozważenie ubezpieczenia BI może być kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem. Stanowi ono inwestycję w stabilność i przyszłość firmy, zapewniając ochronę przed nieprzewidzianymi przestojami i ich finansowymi skutkami.

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności: 

To niezależne ubezpieczenie można potraktować jako ważne rozszerzenie zakresu ochrony. Ma ono na celu pokrycie dodatkowych wydatków, które firma może ponieść w celu utrzymania działalności po wystąpieniu nieprzewidzianego zdarzenia. Może to obejmować koszty wynajmu tymczasowych lokali, dodatkowe wydatki na transport, czy wynajem sprzętu. Jest to szczególnie ważne dla firm, które muszą szybko znaleźć alternatywne rozwiązania, aby kontynuować działalność w trudnych warunkach.

Podsumowując, w obliczu rosnącego ryzyka przerw w działalności, ubezpieczenie Business Interruption staje się niezbędnym narzędziem w arsenale każdego przedsiębiorcy. Zapewnia ono nie tylko finansową ochronę, ale także spokój umysłu, pozwalając skupić się na prowadzeniu i rozwoju biznesu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Skontaktuj się


Kontakt

+48 91 432 38 60