OC skipera zawodowego

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera zawodowego (sternika zawodowego), chroni w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim. Oferta dotyczy osób występujących w roli czarterującego i pobierających za tę usługę opłaty. Suma ubezpieczenia OC skippera zawodowego w naszej firmie wynosi ryczałtowo 5.000.000,00 EUR na zdarzenie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wartość całkowita świadczona dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w ciągu roku może sięgać podwójnej sumy ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte (na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (AHB 2008) i Warunków Szczególnych (BSH 2014) Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Zawodowych Skipperów):

  • szkody w wyczarterowanym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,
  • roszczenia z odpowiedzialności cywilnej poszczególnych członków załogi pomiędzy sobą,
  • koszty zabezpieczające do 50.000,00 EUR w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie,
  • roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie do 17.500,00 EUR.

Rejs czarterowy – jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i załodze?

Coraz więcej osób zyskuje uprawnienia sternika zawodowego i w związku z tym, przybywa także wypadków na szlakach morskich. Wyruszając w rejs, należy nie tylko zapoznać się z wymaganiami prawnymi  w miejscu,  w którym zamierza się cumować, ale również zgłębić szereg innych czynników, takich jak: siła prądów morskich, siła i kierunek wiatru, rafy koralowe i mielizny, infrastruktura żeglarska. Niedostateczna znajomości topografii wód może zostać uznana za rażące niedbalstwo, a w połączeniu ze złą pogodą może prowadzić do wypadku lub kolizji. Dlatego szczególnie żeglując po akwenach poza granicami kraju, należy zabezpieczyć się, kupując kompleksowe ubezpieczenie OC – takie oferuje nasza firma.

Prześlij zapytanie:

*Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

+48 91 432 38 60