Ubezpieczenia dla firm

Do kogo kierowana jest oferta?

Oferta kierowana jest do podmiotów sektora komercyjnego (prywatnego), bez względu na jego formę prawną, wielkość oraz branżę, w której prowadzona jest działalność, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszeń i instytucji niepublicznych.

Zakres

Jako specjaliści rynku ubezpieczeniowego, do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Przeprowadzając analizę i ocenę ryzyk zachodzących w danym przedsiębiorstwie tworzymy kompleksowy program ubezpieczenia uwzględniający specyfikę branży, jak i wielkość prowadzonej działalności. Rozwiązania te oparte są o zakres odnoszący się do obszarów ubezpieczeń majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, grupowych na życie pracowników, ubezpieczeń zdrowotnych, jak również w zakresie każdego innego typu ubezpieczeń. Wprowadzamy szereg rozwiązań autorskich, mających na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej o szerokim zakresie ryzyk, optymalnie dobranych dla danego Klienta.
Działając innowacyjnie tworzymy ponadto i realizujemy dedykowane programy ubezpieczeniowe dla naszych klientów a także specjalne, promocyjne pakiety ubezpieczeniowe do dobrowolnego wykorzystania przez ich pracowników.

Co oferujemy

  • ocenę ryzyka i audyt ubezpieczeniowy, uwzględniający branżę, specyfikę i rozmiar danego przedsiębiorstwa,
  • opiekę zespołu dedykowanego do obsługi brokerskiej, w skład którego będą wchodziły takie osoby jak broker ubezpieczeniowy, specjalista ds. oceny ryzyka, specjalista ds. likwidacji szkód oraz radca prawny,
  • organizację postępowań mających na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia,
  • opracowanie specjalnego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • stałe doradztwo w zakresie ubezpieczeń,
  • zarządzanie i administrowanie ryzykiem, w tym monitoring zawartych polis oraz obsługa roszczeń i szkód,
  • bezpłatne usługi szkolenia kadry w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
  • opiniowanie polis ubezpieczeniowych Państwa kontrahentów tak, aby w przypadku wyrządzonej szkody zabezpieczały odpowiednio interes Państwa jednostki,
  • oraz inne, wymagające indywidualnego i elastycznego podejścia usługi - w zależności od oczekiwań Klienta i wzajemnych ustaleń.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczących poszczególnych branż:

Branże

+48 91 432 38 60