O firmie

Na rynku ubezpieczeń funkcjonujemy już od 1993 roku, w ramach obecnej struktury od roku 1995. Od lat z powodzeniem prowadzimy kompleksową obsługę ubezpieczeniową wielu Klientów sektora komercyjnego, publicznego, jak i indywidualnych. Dlatego też z doświadczenia wiemy, jak najkorzystniej opracowywać i zarządzać bardzo specyficznymi ubezpieczeniami.

Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy również zarejestrowani na rynku niemieckim, austriackim, brytyjskim, francuskim i skandynawskim, co w konsekwencji skutkuje ułatwionym dostępem do międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego.

Opieramy się na stabilnej kadrze brokerów ubezpieczeniowych posiadających wysokie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz czynną znajomość języków obcych uwzględniającą specyfikę słownictwa ubezpieczeniowego. Decydując się na współpracę z nami, wybieracie Państwo wysokie standardy obsługi oraz wszelką niezbędną pomoc merytoryczną oraz prawną w zakresie ubezpieczeń.

Poznaj pozostałe podmioty naszej grupy

Początki działalności PROFFMAN w zakresie świadczenia usług szkoleniowych przypadają na rok 2005. Firma zajmuje się całym spektrum zagadnień szkoleniowych i jest przygotowana do prowadzenia wszelkiego rodzaju spraw związanych z działalnością szkoleniową na terenie całego kraju. Wśród naszych klientów znajdują się osoby fizyczne oraz firmy krajowe i zagraniczne. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu m.in. szkoleń językowych oraz zawodowych dla branży budowlanej, transportowej, przemysłu oraz przemysłu stoczniowego. W swojej ofercie posiadamy szkolenia stacjonarne (posiadamy własną salę szkoleniową), zamiejscowe, e-learningowe oraz mieszane (z ang. blended learning) zawierające elementy zajęć indywidualnych, grupowych oraz zaocznych multimedialnych odbywających się za pomocą sieci internetowej. Działalność edukacyjna została zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jakość świadczonych usług jest potwierdzona posiadanym certyfikatem ISO 9001:2015

Powstała w 2004 fundacja koncentruje swoją działalność na kreowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji. Instytut Gryphius (Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury) zajmuje się działalnością charytatywną oraz pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej a także struktur międzynarodowych. Operuje szeroko  na arenie międzynarodowej dzięki licznemu gronu partnerów międzynarodowych za ich sprawą Fundacja jest aktywna m.in. w programach euroregionów, Erasmusie, LADDER.

Zrealizowano m.in:

  • współpraca z Rotary Club Szczecin - od 13 lat cykliczny charytatywny koncert młodych talentów, od 14 lat cykliczny międzynarodowy turniej golfa

  • współpraca z NASA, University of Maine at Presque Isle, Northern Maine Museum of Science, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Geologiczne, w ramach projektu Planet Head Day. Nadrzędną ideą jest wsparcie osób chorujących na choroby nowotworowe oraz zachęcenie społeczeństwa do zainteresowania nauką, poprzez promowanie wiedzy na temat planet i układu słonecznego.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Instytut Gryphius dostał list referencyjny autorstwa Alana Sterna Głównego Koordynatora Badań zajmującego się projektem NASA New Horizons, który wyraził swoje pełne poparcie dla idei Planet Head Day w Polsce oraz przekazał gotowość do zaangażowania się w przyszłości w działania na rzecz projektu.

Proffman

Certyfikat ISO

Od 2010r. co roku przeprowadzany jest w naszej firmie proces certyfikacji ISO. Aktualnie posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 w odniesieniu do działalności brokerskiej, co potwierdza i gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez naszą firmę usług. Cykliczne kontrole przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą są dodatkowym sprawdzianem naszych umiejętności i wysokich standardów. Jesteśmy jedynym z nielicznych brokerów ubezpieczeniowych posiadających certyfikat jakości ISO w zakresie:

  • Kompleksowe usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń
  • Pomoc w likwidacji szkód


W roku 2017 uzyskaliśmy także certyfikat ISO 9001:2015 w odniesieniu do działalności edukacyjnej w zakresie usług szkoleniowych o charakterze rozwojowym.Nasze certyfikaty ISO wydane są w polskiej akredytacji i pod polskim nadzorem (instytucja rządowa PCA www.pca.gov.pl - państwowa osoba prawna nadzorowana przez Ministerstwo Gospodarki).